15maart dwarsakker

Welkom op de site van Stichting Dwarsakker Zorg & Wonen Zwartebroek,

Na jaren van voorbereiding, in samenwerking met gemeente Barneveld en Woningstichting Barneveld, kan Stichting Dwarsakker Zorg & Wonen dit jaar starten met een gedeelte van de eerste fase van Plan Dwarsakker.

Stichting Dwarsakker zal in de periode 2015-2017 circa 33 woningen bouwen in verschillende typologieën. Met name woningen voor starters en senioren hebben hoge prioriteit.

Het is de bedoeling dat eind dit jaar al 16 rug-aan-rugwoningen in de verkoop kopen en aansluitend in het voorjaar van 2016 gebouwd gaan worden.

Gelijk aan deze rug-aan-rugwoningen begint de invulling van het gezondheid en woonzorgcentrum dusdanige vormen aan te nemen, dat we er vanuit gaat, dat er medio 2016 eveneens gestart kan worden met de bouw van de eerste fase van de eerstelijns gezondheidszorg en seniorenappartementen. Naast de inmiddels bekend zijnde geïnteresseerde toekomstig gebruikers van het gezondheidscentrum, is zijn we nog op zoek naar een tandarts om het gezondheidscentrum compleet te maken.

foto_plan_met_DZEWIn 2016 zullen de overige woningen uit fase 1, zoals 2-onder-1 kappers en een vrijstaande woning, in de verkoop komen.

Na 2017 is de 2e fase gepland waarin nog eens 25 woningen gebouwd worden. Separaat aan deze woningbouw zullen de overige seniorenappartementen ontwikkeld worden. Ten behoeve van de seniorenwoningen is een centrale voorziening gepland voor dagbesteding en andere (zorg)activiteiten. Deze voorziening zal ook beschikbaar kunnen zijn voor ouderen die elders in de dorpen wonen.

Omdat het gezondheids- en zorgcentrum grenst aan de bestaande- en nieuw te ontwikkelen woonwijk, wordt er eveneens ruimte gereserveerd voor kinderopvang. Het gezondheids-en zorgcentrum is goed ontsloten aan de Eendrachtstraat en met de doortrekking van het fietspad tussen Terschuur en Zwartebroek ontstaat er ook een veilige ontsluiting voor langzaam verkeer.

Met de aanleg van een bushalte ter hoogte van het gezondheids- en zorgcentrum, ontstaat er een uitstekende aansluiting op het openbaar vervoer.

Stichting Dwarsakker Zorg & Wonen is ervan overtuigd dat met de ontwikkeling van het gezondheids- en zorgcentrum gehoor wordt gegeven aan de (zorg)vraag welke mede is ontstaan door de decentralisatie van de zorg in Nederland.

Geïnteresseerden voor het kopen van een woning en/of het huren van een ruimte in het gezondheids-en zorgcentrum, kunnen het interesseformulier op deze website invullen.

stedebouwkundigplan_small