Gezondheidscentrum

Missie

Het Dienstenzorgcentrum Dwarsakker (DZC) is een plek waar geïntegreerde (multidisciplinaire) eerstelijnszorg wordt geboden in de woonomgeving, waarbij verschillende disciplines elkaar versterken en ondersteunen.  

Visie

Binnen het DZC is er een samenwerkingsverband tussen verschillende zorgverleners, die kwalitatief hoogwaardige multidisciplinaire zorg organiseren en aanbieden aan cliënten in Terbroek en omgeving. Door gebruik te maken van de deskundigheid van meerdere zorgverleners ontstaat een samenhangend pakket met waarborging van kwaliteit en continuïteit.

Indien nodig zullen zij de cliënt samen begeleiden, ondersteunen en behandelen. De zorg is vraag gestuurd, voor iedereen toegankelijk, voldoet kwalitatief aan de professionele maatstaven, is transparant en cliënt gericht. 

Cliënt gericht 

Elke cliënt is een unieke persoonlijkheid, die niet los gezien kan worden van een eigen beeld en achtergrond. Iedereen moet, als dat mogelijk is, de regie kunnen voeren over zijn of haar leven. Het zorgplan, behandelingsplan, wordt in overleg met de cliënt opgesteld; wanneer dit niet (meer) mogelijk is wordt dit overlegd met familie. 

Samenwerking en communicatie 

Kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij DZC hoog in het vaandel. Afspraken zijn niet vrijblijvend. Dat is goed voor de cliënten en voor de positie van het DZC. Daarbij is een heldere communicatie noodzakelijk. Aansluiten bij het DZC betekent dus accepteren dat er samengewerkt wordt met de andere zorgverleners. Tevens wordt er een proactieve bereidheid verwacht om samen activiteiten of projecten te organiseren. Deze worden pragmatisch geëvalueerd waarna besloten wordt of deze worden voortgezet of gestopt.  

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Elke zorgverlener is medeverantwoordelijk voor goede, samenhangende en betaalbare zorg voor iedereen. Preventie is daarbij zeer belangrijk. Door het betrekken van kinderen/familie en de dorpsgemeenschap kan het welzijn van de cliënt worden bevorderd.

Een sterke eerstelijnszorg in onze directe omgeving is veel waard.  DZC stelt zich ten doel van maatschappelijk toegevoegde waarde te zijn. 

Kwaliteit en strategische positie

Het DZC staat voor het leveren van kwaliteit met enthousiaste, betrokken professionals. 

Inhoud is de sterke kant van het DZC. De zorgverleners hebben een sterke (vertrouwens)positie naar de cliënt. Het DZC wil zich onderscheiden op kwaliteit, innovatie en ontwikkeling van kennis, maar zal ook doelmatigheid moeten stimuleren.  

Op deze manier ontstaat er een sfeer waarin de samenwerkende partners als vanzelfsprekend een actieve bijdrage willen leveren aan het realiseren van de missie van Dienstenzorgcentrum Dwarsakker.

Meer informatie:

Fysiotherapie: www.uttien-vermeer.nl
Verloskundigen: www.aandelaak.nl