Woningbouw Dwarsakker in Zwartebroek van start
Stichting Dwarsakker Zorg & Wonen en Woningstichting Barneveld presenteren plannen
Stichting Dwarsakker Zorg & Wonen (opgericht door de Hervormde Gemeente Zwartebroek) en Woningstichting Barneveld starten met de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Dwarsakker in Zwartebroek. Het woningbouwplan telt 97 koop- en huurwoningen en 24 zorgappartementen.
De afgelopen jaren zijn voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van de wijk Dwarsakker. De wijk is een grote wens van de gemeente Barneveld, Woningstichting Barneveld en van de inwoners van het dorp Zwartebroek. Veel mensen, waaronder met name jongeren en senioren, willen graag in Zwartebroek blijven wonen, maar daarvoor waren lange tijd onvoldoende woningen beschikbaar. De ontwikkeling van Dwarsakker maakt dat nu wel mogelijk. Overigens krijgt de wijk niet alleen een functie voor Zwartebroek, maar is deze ook bedoeld voor mensen met een binding aan Terschuur.


Partijen
De wijk Dwarsakker wordt ontwikkeld door twee partijen: de Hervormde Gemeente Zwartebroek, die hiervoor de Stichting Dwarsakker Zorg & Wonen heeft opgericht én Woningstichting Barneveld. De partijen hebben de gronden, die nodig zijn voor de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk, in eigendom. De gemeente Barneveld heeft het bestemmingsplan gemaakt, in procedure gebracht en vastgesteld.
Woningbouwprogramma
Het woningbouwprogramma van de nieuwbouwwijk Dwarsakker bestaat uit verschillende typen woningen die in twee fasen worden gerealiseerd:

Woningbouwprogramma Woningstichting Barneveld:

Fase 1 (2015 t/m 2017) Fase 2 (2018 t/m 2021)
Sociale huurwoningen (rijwoningen) 14 8
Koopwoningen (2-onder-1-kap) 8
Koopwoningen (vrijstaand/vrije kavels) 4 5
Totaal 26 13

Woningbouwprogramma Stichting Dwarsakker Zorg & Wonen

Fase 1 (2015 t/m 2017) Fase 2 (2018 t/m 2021)
Koopwoningen (rij, 4-onder-1-kap) 8 8
Koopwoningen (2-onder-1-kap) 8 8
Koopwoningen (goedkoop, rug-aan-rug) 16
Koopwoningen (vrijstaand) 1 4
Koopappartementen (met zorg) 5
Totaal 33 25

 

Daarnaast komt er in het plandeel van de Stichting Dwarsakker Zorg & Wonen een woonzorgcentrum met 24 zorgappartementen met een gezondheidscentrum, kinderopvang en dagopvang/-besteding voor ouderen.
De tweede fase van de wijk Dwarsakker wordt pas ontwikkeld als het bestemmingsplan hiervoor is aangepast; dit als gevolg van de uitspraak die de Raad van State in augustus 2014 over het plan Dwarsakker heeft gedaan. De gemeente Barneveld is bezig om deze bestemmingsplanherziening voor te bereiden.

Verkoop en bouwstart
De verkoop van de koopwoningen en bouwkavels van Woningstichting Barneveld start in het derde kwartaal
van 2015. Naar verwachting start de bouw van deze woningen in het eerste kwartaal 2016. Afhankelijk van
het verloop van de procedures start de bouw van de sociale huurwoningen in het vierde kwartaal van 2015.
Stichting Dwarsakker Zorg & Wonen start medio 2015 met de verkoop van de twee blokken met 4-onder-1-
kapwoningen; de bouwstart van deze woningen is in het derde kwartaal van 2015.

Fietspad Eendrachtstraat
De gemeente Barneveld start, zodra de strook grond langs de Eendrachtstraat door de stichting aan de
gemeente is overgedragen, met de voorbereidingen voor de aanleg van het fietspad. Naar verwachting
starten de werkzaamheden zo’n 6 à 10 weken na de grondoverdracht. De gemeente probeert om de aanleg
van het fietspad vóór de zomervakantie af te ronden.

 

Inrichting
De gemeente Barneveld werkt op dit moment aan een nieuwe inrichtingstekening van de wijk Dwarsakker.
Op deze tekening staat hoe de openbare ruimte wordt ingevuld. Belangrijkste uitgangspunten ten opzichte
van het eerder gepresenteerde plan voor de inrichting van de wijk zijn:
– Het speelveld blijft op de huidige locatie gehandhaafd en krijgt een upgrade;
– De acht sociale huurwoningen – die eerder op dit speelveld waren gepland – zijn verplaatst naar de plek
ten zuiden van het woningbouwprogramma van Woningstichting Barneveld;
– Op het eerder beoogde speelveld worden de zestien rug-aan-rugwoningen gerealiseerd.
Meer informatie
– www.barneveld.nl
– www.wstg-barneveld.nl
– www.dwarsakker.nl