Vereniging van Eigenaren

Binnen Dwarsakker is een vereniging van eigenaren (VvE) actief. De bewoners van de koopappartementen zijn automatisch lid van deze VvE. De bewoners van de huurappartementen worden vertegenwoordigd door Stichting Dienstenzorgcentrum Dwarsakker.

Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden. De VvE voert het (financiële)beheer over het gemeenschappelijk bezit.

Eén van de belangrijkste taken van de VvE is de zorg voor het onderhoud en de instandhouding van het gehele gebouw en de daarbij behorende technische installaties. Ook het aanbrengen van wijzigingen en vernieuwingen aan het gebouw en de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes valt onder het takenpakket.

Op dit moment wordt deze taak op tijdelijke basis (tot en met de eerste geplande vergadering) uitgevoerd door het bestuur van Stichting Dienstenzorgcentrum Dwarsakker. De verwachting is dat deze eerste vergadering in de tweede helft van november zal plaatsvinden.