Wonen met 24 uurs zorg

In het gebouw zijn 10 zorgappartementen voor ouderen met een complexe zorgvraag en niet meer zelfstandig kunnen wonen. Zij willen echter wel graag blijven wonen in hun eigen vertrouwde en veilige omgeving. Dwarsakker mag gezien worden als een ‘familiehuis’.

De zorg in de verpleegappartementen wordt geleverd door Nabijzorg. De Stichting heeft hiervoor gekozen omdat hun missie en visie nauw aansluit bij wat de Stichting wenselijk acht voor de cliënt. Met Nabijzorg bent u verzekerd van professionele zorg.  Zij biedt 24 uurs zorg, begeleiding en behandeling. Daarbij zorgt zij samen met de cliënt en familie voor een goede basis tussen de eigen regie en de hulp die nodig is. De cliënt staat centraal in het zorgproces. In overleg met de cliënt wordt de zorg zo gegeven dat zelfstandigheid wordt bevorderd en daar waar dit niet meer mogelijk is, deze wordt overgenomen. Nabijzorg vindt het belangrijk dat u zich thuis voelt. Dat u kunt leven zoals u dat graag wilt. De zorg plannen zij daarom in overleg met u op een, zoveel mogelijk, door u gekozen tijdstip. 

Voor meer informatie kijkt u op https://www.nieuweendracht.nl.